Vi utfører prosjekter - i alle størrelser

Heikki Bruvik AS har de siste årene økt satsingen på prosjektarbeid. Som bedrift er vi veldig opptatt av at gjennomføringen av prosjektene blir vellykket – både for oss, våre kunder og ikke minst sluttbruker/byggherre. For å sikre at alle parter er fornøyd har vi derfor gradvis økt både størrelsen og kompleksiteten på prosjektene vi påtar oss. Dette for å sikre at prosjektene blir gjennomført på en god og effektiv måte, av en organisasjon som er tilpasset og forberedt for de utfordringer store prosjekter medfører.

Idag påtar vi oss prosjekter i alle størrelser og vanskelighetsgrader. Dette er nettopp fordi vi føler oss sikre på at prosjektene vil bli utført på en god og profesjonell måte, med et sluttresultat vi kan stå inne for.

Prosjektering

Heikki Bruvik AS har gjennom flere år opparbeidet mye erfaring med prosjektering av lås- og beslagsleveranser. Vi gjør alt fra forprosjektering av nybygg, til detaljprosjektering av utfordrende spesialløsninger. Vår rolle i prosjekter kan variere, men ofte innebærer de:

  • Utarbeide beslagslister
  • Utarbeide detaljerte arbeidstegninger
  • Sette opp låsplaner
  • Koordinere arbeid/leveranser mot andre leverandører (AAK, dører, elektro, etc)
  • Lage FDV-dokumentasjon
Den foretrukne samarbeidspartneren

Vi etterstreber å være den foretrukne samarbeidspartneren på prosjektarbeid. Dette gjør vi ved å yte det lille ekstra overfor alle våre kunder, og i alle prosjekter. 

Lås og beslag er en liten, men viktig del av et bygg. På grunn av den begrensede størrelsen på faget i prosjektsammenheng, er det også begrenset med kunnskap om lås og beslag. Dette gjør vår rolle desto viktigere, da våre kunder er avhengig av vår kunnskap for å få et sluttprodukt som fungerer 100 %. For at både entreprenør og sluttbruker/byggherre skal bli fornøyd jobber vi hardt for å finne de løsninger som tilfredsstiller de fleste krav, både kostnads-, funksjons- og kvalitetsmessig.