[spb_text_block pb_margin_bottom=»no» pb_border_bottom=»no» width=»1/1″ el_position=»first last»]

 

Personvernerklæring

Heikki Bruvik AS
Sist oppdatert: 30.07.2018

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Heikki Bruvik AS samler inn og behandler personopplysninger. Heikki Bruvik AS behandler personopplysninger om deg når du besøker våre nettsider, benytter deg av våre tjenester, eller på annen måte kommer i kontakt med oss.

Heikki Bruvik AS behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov og forskriftsregulering, og i henhold til eventuelle vedtak fattet av offentlig myndighet. Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester, samtykker du til at Heikki Bruvik AS behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og til de til enhver tid gjeldende rammer lovgivningen stiller. Vi er opptatt av at du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til. Den inneholder også informasjon om hvordan vi sikrer personopplysningene, hvem vi deler dem med og dine rettigheter.

Kontaktinformasjon
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger,
kan du kontakte oss på post@heikki-bruvik.no, eller sende brev til Heikki Bruvik AS, Nøstegaten 42, 5011 , Bergen, Norge.

1. Hva er en personopplysning?
En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson, direkte eller indirekte, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og telefonnummer etc.

2. Formålet med lagring av personopplysninger
Heikki Bruvik AS tilbyr lås- og sikkerhetstjenester til bedrifter og privatpersoner over telefon, e-post og via kontaktskjema på våre nettsider. For å sikre tjenestene vi leverer til våre kunder og deres brukere må vi hente inn informasjon om personer som ønsker å få utlevert nye nøkler. Det er frivillig å gi fra seg disse personlige opplysningene, men nødvendig for å bestille nye nøkler via våre nettsider.

3. Hvem er behandlingsansvarlig?
Heikki Bruvik AS (Nøstegaten 42, 5011 Bergen), ved daglig leder er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi behandler i forbindelse med bruk av våre nettsider og tjenester, eller når du kommer i kontakt med oss på annen måte. Opplysninger som samles inn i forbindelse med kontakt med kunder og drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av Lerøen Datapartner AS. Det er kun Heikki Bruvik og Lerøen Datapartner som har tilgang til opplysningene som samles inn. Det er en egen databehandleravtale for vårt samarbeid mad Lerøen Datapartner AS.

4. Det rettslige grunnlaget for behandlingen
Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7, både fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre bestillinger (personopplysningsloven § 8 a)) og personverndirektiver artikkel 7 b)). Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å bestille nye nøkler fra nettbutikk, bruke kontaktskjema osv. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke fra eller avtale med deg, med mindre noe annet er spesifisert.

5. Hvilke personopplysninger behandler vi?

Nettstatistikk
Heikki Bruvik AS samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på www.heikki-bruvik.no. Vi bruker vanlige Internett-teknologier for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare og skjermoppløsning.

Nøkkel- og sylinderbestilling
Heikki Bruvik AS samler inn og behandler følgende data om våre brukere ved bestilling av reservenøkler via vårt skjema på heikki-bruvik.no:
A) Navn: Av sikkerhetsmessige grunner må vi innhente navn på hvem som bestiller erstatningsnøkler. Om nøkler skal sendes rekommandert brukes dette som legitimasjon.
B) E-postadresse: For å muliggjøre elektronisk kommunikasjon med bruker.
C) Telefonnummer: For kontakt med kunde samt å opplyse bruker om status på levering.
D) Leveringsadresse: For å sende bestilte nøkler til riktig adresse trenger vi en leveringsadresse.
E) Fakturaadresse: For å kunne sende ut faktura for bestilte nøkler om faktura skal sendes et annet sted en leveringsadresse.

Fjernhjelp
For brukere som benytter seg av vår fjernhjelp lagrer vi ingen data i våre økter. Det forventes at bruker selv lukker vinduer med sensitiv informasjon før fjernhjelpklienten startes.

5. Hvordan sikrer vi opplysningene?
Heikki Bruvik AS har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern. Vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen.
Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.
Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

6. Sletting av personopplysninger
Heikki Bruvik AS har rutiner for sletting av personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Opplysninger slettes senest ett år etter at bruker ikke lenger ansees som en aktiv bruker av vårt nettsted og våre tjenester. Personopplysninger relatert til fakturering lagres isolert og skal sikres i 10 år i tråd med regnskapsloven.

7. Hvem deler vi opplysninger med?
Med mindre du har gitt særskilt samtykke til utlevering av personopplysninger, vil dine personopplysninger kun bli utlevert til andre der dette er nødvendig for å oppfylle vår oppdragsforpliktelse. Vi deler også personopplysninger med våre underleverandører, eventuelt også med offentlige myndigheter dersom det foreligger en lovfestet utleveringsplikt. Med mindre du blir informert om noe annet, lagres de personopplysninger som Heikki Bruvik AS behandler på servere som befinner seg i Norge og/eller innen EU/EØS-området.

8. Dine rettigheter
Hvis Heikki Bruvik AS behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Heikki Bruvik AS rette opplysningene. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen. Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten. Kontaktinformasjon for endring og sletting av personlige opplysninger finner du øverst i dette dokumentet under kontaktinformasjon.

9. Håndhevelse av denne personvernerklæringen
Heikki Bruvik AS kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det, og som ledd i betalingsinnkreving hvor det foreligger saklige grunner.

10. Samtykke, lovvalg og verneting
Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av vår nettside www.heikki-bruvik. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.
Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere som beskrevet i erklæringen. Heikki Bruvik AS er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Norge i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

11. Endringer i erklæringen
Heikki Bruvik AS forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Heikki Bruvik AS.

Sist oppdatert: 30.07.2018.

[/spb_text_block]