Mesterbedrift

Heikki Bruvik ble tildelt mesterbrevet i låsesmedfaget den 29 oktober 1999. Formålet med ordningen er å sikre status, styrke rekrutteringen og opplæringen i håndverksfagene. I tillegg til å sikre etablering og sunn drift av bedriftene og ivareta forbrukernes interesser.

Startbank

StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Heikki Bruvik AS er medlem av StartBANK.

Norske Låsesmeder

Vi er medlem i foreningen Norske Låsesmeder. Dette er en nasjonal bransjeforening, hvis formål blant annet er å styrke medlemmenes kompetanse, sikre god yrkesetikk innenfor låsesmedfaget, arbeide for gode utdanningsmuligheter og å fremme standardisering og kvalitetskontroll.

Godkjent lærebedrift

Heikki Bruvik AS er godkjent lærebedrift i låsesmedfaget. For å bli godkjent må lærebedriften kunne gi opplæring som er fastsatt i læreplanen for faget, og bedriften må ha en faglig kvalifisert person som er ansvarlig for opplæringen. Vi har som mål å alltid ha en eller flere lærlinger ansatt.

Ekom autorisasjon

Heikki Bruvik AS har ekomnettautorisasjon, utstedt av nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Dette er en autorisasjon som kreves for bedrifter som skal utføre installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (adgangskontrollanlegg, porttelefon, med mer).

I 2020 ble Heikki Bruvik AS sertifisert som Miljøfyrtårn. Denne sertifiseringen stiller strenge krav innen en rekke ulike tema, som for eksempel arbeidsmiljø, HMS og selvfølgelig miljøarbeid. For mer informasjon om Miljøfyrtårn, besøk miljofyrtarn.no