eLåser Prosjekt Bergen Kommune

eLåser Prosjekt Bergen Kommune

Bergen kommune er i full gang med å etablere elektronisk låssystem (eLås) hos innbyggere som får hjemmesykepleie eller har kommunal trygghetsalarm. Totalt skal over 4 000 eLåser monteres. Målet er at både kommunen og brukerne skal få et system som forenkler hverdagen – og ikke minst bedrer sikkerheten for beboerne. eLås-satsingen er en del av Velferdsteknologiprogrammet og Smart omsorg.

Heikki Bruvik AS samarbeider med Atea i dette store og svært spennende prosjektet. Atea har hovedansvar for den tekniske integrasjonen med kommunens IT-system, samt overordnet organisering og logistikk, mens vi står for den fysiske installasjonen av låsene ute hos sluttbrukerne.

Dette prosjektet krever et svært tett samarbeid mellom de involverte aktørene, og dette samarbeidet har så langt fungert helt utmerket.

Totalt har vi nå montert ca 3 000 enheter, og arbeidet fortsetter enda en stund.