2020 | Alrek Helseklynge

Det er mye byggeaktivitet på Haukeland og Årstad. For Skanska skal vi levere lås, beslag, dørautomatikker og dørbladlesere til UiB´s nybygg – Alrek Helseklynge. Prosjektet ferdigstilles våren/sommeren 2020.