2020-2022 | Barne- og Ungdomssykehuset (BUS 2)

2020-2022 | Barne- og Ungdomssykehuset (BUS 2)

Det nye Barne- og Ungdomsykehuset er under oppføring, og vi skal levere lås, beslag, dørautomatikker og dørbladlesere til dette store prosjektet. Prosjektet vil gå over flere år, og vi utfører arbeidet for Åsane Byggmesterforretning.