2020-2021 | Skjoldnes BT2

2020-2021 | Skjoldnes BT2

Det bygges mye leiligheter på skjoldnes.  Vi leverer lås, beslag og postkasser til byggetrinn 2. Det er LAB Entreprenør AS som er totalentreprenør, og vi takker for nok et oppdrag fra LAB.